Ekstrüzyon

Ekstrüzyon’da üç temel kavram söz konusudur.

Bunlar;
1-Ham madde
2-Ekstrüzyonpresi
3-Kalıp 

Kaliteli ve verimli bir ekstrüzyon için optimum kalitede olan ham madde seçiminden sonra presin verimi önem kazanmaktadır. Verimli pres; rijit mekanik aksanların, akıllı elektronik yazılımın ve  sorunsuz hidrolik sistemin toplamıdır. Rijit mekanik aksamlar; Kaliteli ve uygun şartlarda kontrol edilebilir ısıtma sistemi, Uygun ısıl işlem prosesinden geçmiş kaliteli çelikten üretilen kovan ve çekirdek,
Kolay merkezlenebilir kovan taşıyıcı, Yüksek tokluğa sahip çelikten yapılmış ve uygun ısıl işlem prosesinden geçmiş zımba merkezlenebilir ve bakımı kolay dummyblock, Rijit kaset sürgü sistemi, Uygun ısıl işlem prosesinden geçmiş kaliteli çelikten üretilen mühre-bolster seti, Yorulma dayanımı yüksek ve uygun ısıl işlem prosesi uygulanmış malzemeden üretilen kolon mil ve somunları Rijit, yorulma dayanımı yüksek ve mekanik işleme hatası olmayan ön-arka platine’nin toplamıdır. Maksimum verimle ve sorunsuz çalışan hidrolik sistem bütünü tamamlayan detaylardan bir diğeridir. Kaliteli ve verimli pres için bütünü oluşturan detaylar önem arz etmektedir. Ekstrüzyon imalatının pres ayağındaki detayların kazancı kısa süreli kazançlar olmayıp uzun süreli kazançlardır. İşletme giderlerinde büyük kalemler arasında yer aldığından kısa vadede yüksek maliyet gibi görünse de yapılan yatırımın kalitesiz ve ucuz ürünlere göre daha verimli olacağından uzun vadede üretimde kazanç sağlamaktadır.
Pres bütününü oluşturan bir diğer faktörde ısıtma sistemidir.

Alüminyumun baskıya girdiği kovanın ısıtma yöntemi tekniği;

1-İşletme maliyetleri 
2-Kovan-çekirdek ömrü (çelik ve ısıl işlem)
3-Profil kalitesi

Açısından önem kazanmaktadır. Farklı şekillerde ısıtma sistemleri mevcuttur fakat kovan ve çekirdeği nasıl ısıttığınız önemlidir. (Bkz. Isıtma sistemleri) İşletme giderlerinde önemli yer tutan enerji  maliyetleri ve takım ömrü bunu daha önemli hale getirmektedir. Dünya teknolojisi ve üretiminde gün geçtikçe önem kazanan çevreci üretim (greenmanufacturing) işletme enerji kaynaklarının tasarruflu
kullanılmasına dikkat çekmektedir. Boşa harcanan elektrik enerjinin geri dönüşümünün olmaması ve tüketilen enerjinin yerkürede bıraktığı hasarlar göz önünde bulundurulduğunda ısıtma konusu daha da önemli hale gelmektedir. Isıtma sisteminde yapılan gereksiz harcamalar çelik ömrünü de olumsuz etkilediğinden meydana gelen hasar çelik üretimi, ısıl işlem ve mekanik işlemede harcanan enerjiye
katkıda bulunduğundan hem ülke hem de dünya enerji kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. İşletmenizde kullanılan enerjiyi zincirin bir halkası gibi düşündüğümüzde bu durumun çevre üzerinde direkt  etkisini görmek açıktır. Dolayısıyla kovan ısıtma sisteminin tasarruflu ve mekanik aksama(takım ömrünü) olumsuz etkiler oluşturmayacak, optimum verimli olması gerekmektedir.