Isıtma Sistemi

DÖRT BÖLGE-DOKUZ NOKTA KONTROLÜ İLE SÜREKLİ ve TAM KONTROL

Kovan Ön, Arka, Ön-Alt, Arka-Üst Olmak Üzere dört bölge ve dört adet Thermocouple’da 2'şer,emniyet thermocouple’unda bir olmak üzere toplam 9 noktadan kontrol ile kovan ve çekirdek tam kontrol altında. İki noktadan ölçüm yapabilen bölge sıcaklık kontrol thermocouple'larının 1 noktası çekirdek sıcaklığını kontrol ederken ikinci ölçüm noktası ise rezistans sıcaklığını kontrol ederek rezistansın daha uzun süreli kullanılabilmesini sağlar. Kartuş ısıtmalar tek bölgeli üretile bildiği gibi çok bölgeden kontrol edilebilir de üretilmektedir.

Bölge Kontrollü Kovanlar
Günümüzde dıştan ısıtmanın çelik üzerindeki etkileri artık bilinmektedir. Dıştan içe doğru yapılan ısıtmalarda kovan üzerinde telafisi olmayan hasarlar meydana getirmektedir. Özellikle kovan gömleğinin dış ve iç kısımlarında meydana gelen sıcaklık farkları yüzeyde kılcal çatlamalara, ısıl işlem etkisinin azalmasına sebep olmaktadır. Dıştan ısıtmalı kovanlarda çekirdeğin istenen sıcaklıkta tutulması için harcanan fazla enerji de başlı başına bir sorun oluşturmaktadır.Kovanı(ortalama ölçüde) Ön (Kalıp tarafı) ve arka (Zımba tarafı) olarak iki ana bölgeye ayırdığımızı, bu iki bölgeyi de alt ve üst olarak ikiye ayırdığımızı düşünürsek kovanın kontrol edilmesi gereken dört sıcaklık bölgesi olduğu görülmektedir.Biletin baskıda olduğu ön kısım sıcaklığının daima yüksek olduğunu görürüz. Aynı zamanda kovan üst bölgesinde de ısı birikmeleri yani yüksek sıcaklıkların görülmesi mümkün. Dolayısıyla homojen bir sıcaklık için kovanın dört bölgesinin ayrı ayrı kontrol edilmesi gerekmektedir. Kovan çalışma sıcaklığına geldikten sonra bu dört bölgenin ayrı ayrı kontrol edilmesi şarttır. Böylece bu bölgeler arasında oluşan sıcaklık farklılıkları ve enerji sarfiyatı ortadan kaldırılmış olur. Söz konusu ısıtma yöntemi kovan gömleği içerisine yerleştirilen kartuş tipi rezistanslarla sağlanmaktadır. Rezistans tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri bakımının kolay olması ve paralel bağlantı yapılabilmesidir.