Kovan

Kovan, Ekstrüzyon presinde alüminyumun baskıya girdiği kısımda bilete yataklık yapan aksamdır. Kovan, baskı süresi boyunca biletin sıcaklığını muhafaza etmek durumundadır ve aynı zamanda kendi sıcaklığını da koruması gerekiyor. Proses süresince meydana gelen ısı alış verişine dayanıklı sıcak iş takım çeliklerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Kovan malzemesi; yüksek tokluğa sahip ve termal şoklara dayanıklı olmalıdır. Malzemenin bu karakteristik özelliğinin uygun ısıl işlem yöntemiyle beslenmesi kovan ve aynı zamanda çekirdek ömrünü olumlu etkilemektedir. Kullanılan çeliğin tokluğu yataklık kabiliyetini arttırmaktadır böylece çekirdek te meydana gelebilecek şişmeleri geciktirmiş olur. Kovan malzemesi yataklama görevini yerine getirirse çekirdek ömrünü (şişme-göbek yapma) etkileyen faktörleri o kadar geciktirmiş olur. Kovan çelik seçimi kadar ısıtma tekniği ve sıcaklık kontrolü de önemli bir faktördür. Detayları irdeleyip optimum yöntemler uygulandığında kovan ve çekirdek ömrünün uzaması tesadüf değildir. Kovan ısıtılırken termal şoklara maruz bırakılmamalıdır. Isıtmanın öncelikle PLC kontrol sistemi ile yapılması tercih edilmelidir. Ani sıcaklık artışları ve soğumalar kılcal çatlak başlangıcına sebep olabilir. Özellikle kovanın kritik mekanik bölgelerinde ve çap geçişlerinde bu durumu gözlemlemek mümkündür. Dolayısıyla kovanın kontrollü bir şekilde ısıtılıp soğutulması vazgeçilmez bir tercih oluyor.